Op  12 november 2020 heeft de voltallige raad de motie 'Geef ouderen een prominente plaats in Breda' aangenomen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om met ouderen te praten en niet over hen wanneer het gaat om beleidsontwikkeling rondom de vergrijzing. De raad heeft voor het project Breda Senior 2 keer
€ 200.000 gereserveerd.