Vluchtelingenopvang bij particulieren

In Breda zijn er particuliere initiatieven om vluchtelingen opvang te bieden. 

Zelf vluchtelingen opvangen

Wilt u zelf vluchtelingen opvang bieden? Neem daarvoor contact op met Vluchtelingenwerk. Ook Takecarebnb kan u helpen als u vluchtelingen uit Oekraïne in huis wil nemen. 

Praktische informatie rondom opvang van vluchtelingen voor particulieren

Uitgebreide informatie voor iedereen die Oekraïense vluchtelingen wil opvangen, of nu al mensen in huis opvangt vindt u op Rijksoverheid.nl.

In Breda kunnen gastgezinnen terecht bij het spreekuur van Vluchtelingenwerk op woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur bij Stichting de Herberg, Haagweg 3 in Breda. U kunt hier terecht met vragen over onder andere verblijfsrecht, gezinshereniging, materiële voorzieningen,  voorzieningen in Breda en taallessen. 

Praktische informatie voor vluchtelingen
 

Vanuit Vluchtelingenwerk Nederland is er een praktisch en up-to-date platform voor vluchtelingen (ook in het Engels, Oekraïens en Russisch).  

Heeft u zelf al vluchtelingen opgevangen? Zij moeten zich dan inschrijven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het stadskantoor. Het is daarnaast ook belangrijk dat vluchtelingen die terugkeren naar Oekraïne zich uitschrijven.

Inschrijven opgevangen vluchtelingen

Bewijs van verblijf (rechtsbewijs) voor Oekraïense vluchtelingen

Om in Nederland te kunnen wonen en werken moeten vluchtelingen uit Oekraïne een rechtsbewijs hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft dit rechtsbewijs uit. Om in aanmerking te komen regelt u eerst een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BPR). De inschrijving in het BPR gebeurt op afspraak bij de gemeente waar u woont.

Tot half oktober is het niet mogelijk een verblijfssticker op te halen. Kijk voor meer informatie op Refugeehelp.nl
 

Uiterlijk 1 november Bewijs van verblijf nodig om te werken

De periode waarin het mogelijk is om het Bewijs van verblijf te regelen is verlengd. Uiterlijk 1 november is het Bewijs van verblijf nodig om in Nederland te kunnen werken. Dus ook ná 1 september is het mogelijk om een afspraak te maken om het bewijs van verblijf te krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de periode verlengd.

Afspraak maken in Den Bosch

Elke vluchteling die ingeschreven staat in de BPR en onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn valt krijgt een rechtsbewijs van de IND. Hiervoor maakt u een afspraak op een locatie in de aangegeven regio. De IND streeft ernaar dat alle vluchtelingen vóór 1 september een rechtsbewijs ontvangen.

Voor in Breda geregistreerde vluchtelingen is Den Bosch de dichtstbijzijnde locatie voor een afspraak. Een afspraak in Breda is niet mogelijk. Een afspraak maken kan online via refugeehelp.nl. Hier staat informatie voor vluchtelingen ook in andere talen (Engels, Russisch en Oekraïens).

Vluchtelingen en Corona

Vaccinaties

Alle vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Zij kunnen gebruikmaken van inloopspreekuren of een afspraak maken bij de GGD.  

Maatregelen thuis

Er gelden op dit moment geen specifieke richtlijnen voor COVID-19. Dus voor opvang van mensen uit Oekraïne in de thuissituatie gelden dezelfde adviezen als voor iedereen. De basismaatregelen zijn: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.