Veelgestelde vragen vluchtelingen Oekraïne

Overzicht veelgestelde vragen vluchtelingen Oekraïne

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

 

 

Waar kan een Oekrainse vluchteling zich melden?

Vluchtelingen uit de Oekraine kunnen zich melden

  • Op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur in de Publiekshal van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 12. Op deze tijden is een medewerker aanwezig.
  • Op werkdagen van 12.00 – 17.00 uur kan men terecht bij de crisisopvang in de Jaarbeurs in  Utrecht, Jaarbeursplein, hal 5 . Emailadres oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl  

Ik wil graag vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden in mijn eigen huis. Hoe pak ik dat aan?

Dan kunt u terecht bij: Vluchtelingenwerk Nederland en bij Take care BnB

Ik heb al vluchtelingen uit Oekraïne in huis. Wat moet ik doen?

Iemand die in Nederland verblijft moet zich inschrijven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op het stadskantoor.

Huisdieren van vluchtelingen

We proberen mensen en hun huisdieren zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Mochten mensen in een opvanglocatie terechtkomen, waar dat niet kan, dan gaat het huisdier naar een dierenopvang. Dan kunnen de mensen hun huisdier bezoeken. En proberen we hen alsnog onder te brengen in een opvanglocatie waar huisdieren wel mogelijk zijn. Hiervoor wordt een landelijke handreiking ontwikkeld.

 

Opvang locatie De Koepel

Waarom is gekozen voor De Koepel?

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn we op zoek naar locaties die snel beschikbaar zijn en ook snel bewoonbaar gemaakt kunnen worden. De Koepel was snel beschikbaar en er zijn voldoende voorzieningen zoals toiletten en douches aanwezig.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in De Koepel?

De koepel is een locatie waar mensen langer kunnen verblijven. Denk daarbij aan 3 tot 6 maanden.

Hoeveel mensen kunnen hier verblijven?

Er is plaats voor maximaal 370 mensen. Er zullen voornamelijk vrouwen en kinderen komen.

Als ik overlast ervaar, waar kan ik dit melden?

We hopen uiteraard dat de opvang goed zal verlopen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan kunt u bellen met 14076. Ook wordt er extra gesurveilleerd.

Overig

In welke talen communiceren we met de vluchtelingen?  

In principe in het Engels en Oekraïens. Als dat niet lukt, dan zorgen we ervoor dat er ook basisinformatie (bijvoorbeeld een intakeformulier) in het Russisch aanwezig is. Sommige mensen uit Oekraïne spreken (alleen) Russisch.

Kunnen gelovige vluchtelingen in Breda ook een kerkdienst bijwonen?

Dat kan. In het centrum van Breda, in de Antoniuskathedraal (St. Janstraat 8) is elke dag om 12.00 uur een kerkdienst. De taal is Nederlands, maar vaak maakt het voor gelovigen niet zoveel uit in welke taal het is. Ze herkennen het ritueel en weten wat er gaande is. Ook zoeken ze een plek om in alle rust even alleen te kunnen zijn en een kaarsje op te kunnen steken. De priesters die in de kathedraal aanwezig zijn, zijn ook beschikbaar als iemand een gesprek wil voeren.

Wat te doen bij signalen over mensenhandel en uitbuiting?

Helaas zijn er signalen dat Oekrainse vluchtelingen, kwetsbare mensen en met name vrouwen en kinderen, het  slachtoffer worden van mensenhandel. Organisaties  in Nederland, zoals het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, hebben een flyer ‘Alert op signalen over mensenhandel en uitbuiting’ gemaakt voor Oekraïners. Hierin staat uitgelegd waarom het belangrijk is alert te zijn op deze signalen.

Meer informatie