Hulp vanuit de jeugdwet vervalt vanaf 18 jaar. Een toekomstplan kan dan helpen.

Vanaf 18 jaar ben je voor de wet volwassen. Er is dan meestal geen hulp of ondersteuning meer vanuit de Jeugdwet. Voor ondersteuning geldt dan een andere wet. Misschien zijn nieuwe afspraken met de gemeente nodig. Dit hangt af van het type zorg dat nodig is. 

Toekomstplan

Het Toekomstplan kan helpen bij deze overgang. In het Toekomstplan vul je in wat goed gaat. En wat je nog moet regelen en wilt leren. Het Toekomstplan invullen kan samen met de begeleider/hulpverlener. De gemeente kijkt dan naar mogelijke hulp vanaf 18 jaar. Als dat nodig is krijg je samen met de begeleider een uitnodiging voor een gesprek.

Toekomstplan invullen