Thematafel Zorg voor elkaar Breda

Binnen deze thematafel gaat het om de volgende maatschappelijke resultaten:

 

  • Bewoners zijn naar vermogen in staat om regie op hun dagelijks leven en daginvulling te voeren.
  • Bewoners voelen zich thuis in de wijk/het dorp en kunnen beroep doen op een sociaal netwerk dat hen helpt om regie te voeren.
  • Bewoners zijn in staat om (met hulp van anderen) hun financiën op orde te houden.
  • Bewoners zijn (met behulp van ondersteuning/netwerk) in staat regie op het huishouden te voeren.
  • Eenvoudige zorg en ondersteuning voor en door bewoners.
  • Mantelzorgers worden gesteund in de uitoefening van hun mantelzorgtaken, balans in hun dagelijkse leven en raken niet overbelast.
  • Doorbreken van intergenerationele armoede.
  • Vergroten van zelfredzaamheid bij bewoners.

De thematafel Zorg voor elkaar Breda bestaat uit 6 onderdelen: