Thematafel Tegengaan voortijdig schoolverlaten

Binnen deze thematafel gaat het om de volgende maatschappelijke resultaten:

  • Elke jongere gaat naar school of werkt, of wordt geholpen om daar te komen.
  • Jongeren komen goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
  • Bewoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn financieel zelfredzaam.
  • Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een vrijwillige maatschappelijke bijdrage aan hun stad.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.