Thematafel Opgroeien

Binnen deze thematafel gaat het om de volgende maatschappelijke resultaten:

  • Meer kinderen laten opgroeien in de eigen thuissituatie, en minder lang in verblijfszorg moeten zitten.
  • Geen kind thuis laten zitten omdat passend aanbod vanuit onderwijs en/of jeugdhulp ontbreekt.
  • Normaliseren en versterken van het sociale netwerk zijn de uitgangspunten voor de inzet van preventie en ondersteuning aan kinderen en gezinnen met opvoed-en opgroeivragen, waardoor de inzet van jeugdhulp leidt tot het herstel van het gewone leven.
  • Kinderen en gezinnen met veiligheidsproblematiek krijgen meer effectieve hulp op vrijwillige basis.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.