Thematafel Leert

Binnen deze thematafel gaat het om de volgende maatschappelijke resultaten:

  • Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs, als extra ondersteuning op het gebied van ontwikkeling of taal nodig is.
  • Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.
  • Iedereen kan Nederlands spreken, lezen en schrijven.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.