Thematafel Beweegt

Binnen deze thematafel gaat het om de volgende maatschappelijke resultaten:

  • Bewoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel.
  • Bewoners hebben een gezonde leefstijl. Ze bewegen voldoende en eten gezond. Indien nodig worden bewoners hierbij ondersteund.
  • Iedereen kan in de buurt terecht voor sport en beweegaanbod.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.