Tarievenoverzicht jeugdhulp 2022

De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) is gelijk aan het minimumloon. Het minimumloon wordt 2 keer per jaar geïndexeerd. De actuele tarieven vindt u op www.svb.nl.

Productomschrijving Eenheid

PGB tarief
90% van tarief zorg

in natura (ZIN)        

Ambulante behandeling bij ontwikkelingsproblematiek - problematiek in relatie tot een licht verstandelijke beperking 

Behandeling Individueel

uur

 €         79,38 

Dagbehandeling Licht

uur

 €         15,12

Dagbehandeling Zwaar 

uur

 €         28,62

 Ambulante behandeling van psychische en psychiatrische problematiek

Generalistisch GGZ

minuut

 €            1,43

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) Diagnostiek

minuut

 €            1,68

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) Behandeling

minuut

 €            1,47

Vaktherapie    
Vaktherapie uur €              58,86

Begeleiding bij het dagelijks leven individueel

Begeleiding Licht

uur

 €          40,50

Begeleiding Midden

uur

 €          57,78

Begeleiding Zwaar

uur

 €          62,64

Begeleiding bij het dagelijks leven Groep 

Begeleiding groep licht

uur

 €          12,42

Begeleiding groep zwaar

uur

 €          18,36

Dagbesteding 

Dagbesteding Licht

 uur 

 €         10,26

Dagbesteding Zwaar

 uur 

 €         14,58

Logeren

 dag 

 €        107,94