Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat geldt ook voor de kinderen uit Oekraïne die met hun ouders als vluchteling nu (tijdelijk) in Breda wonen.

Zodra ze zijn ingeschreven als inwoner zijn ze Leerplichtig en hebben ze recht op onderwijs. Ouders en jongeren van 5-18 jaar kunnen basisonderwijs of vervolgonderwijs volgen in de Nederlandse taal. Breda heeft geen school met een volledig Oekraïens onderwijsprogramma. Er is aanvullend onderwijs mogelijk in de eigen taal en cultuur bij Weekendschool Prosvita in de Michaelkerk.  

Kinderen van 4 tot 6 jaar

Ouders kunnen hun jonge kinderen aanmelden bij de basisschool die dichtbij hun (tijdelijk) woonadres ligt.

Kinderen van 6 tot 12 jaar

Ouders van kinderen tot 12 jaar kunnen hun kind aanmelden bij Basisschool de Fontein, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen in Breda: De Opvang - De Fontein 
Deze school is een regionale voorziening en gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan kinderen die geen Nederlands spreken.   

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Ouders van jongeren tot 18 jaar kunnen contact zoeken met Curio, Internationale Schakelklas (ISK). Dit is de organisatie die onderwijs aanbiedt aan leerlingen die nog geen Nederlands spreken. Bel (088) 209 7060 of mail naar isk@curio.nl

Jongeren vanaf 18 jaar

Middelbaar beroepsonderwijs 

Breda heeft geen Engelstalig middelbaar beroepsonderwijs. Het voorbereidende beroepsonderwijs wordt in het Nederlands aangeboden. Voor meer informatie mail naar info@curio.nl

Beroepsonderwijs op HBO niveau

Breda heeft een aantal Engelstalige beroepsopleidingen. Jongeren/studenten die een (vervolg)opleiding op HBO-niveau willen volgen, kunnen voor informatie terecht bij:

  • AVANS Hogeschool International Office 
    Het International Office is een vraagbaak voor internationale studenten. De medewerkers helpen graag, in het Nederlands of in het Engels.
    Kom langs, bel of app (088) 525 80 01 of stuur een mail naar internationaloffice@avans.nl.
    Kijk voor meer informatie op Avans University of Applied Sciences.
  • Breda University of Applied Scienes (BUas)
    Voor meer informatie neem je contact op, in het Nederlands of in het Engels. Bel 0031 (0)76 533 22 03 of stuur een mail naar studentoffice@buas.nl.

Universiteit

Breda heeft geen universiteit. Voor  meer informatie over studeren in Nederland: Dutch education | Study in NL