Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat geldt ook voor de kinderen uit Oekraïne die met hun ouders als vluchteling nu (tijdelijk) in Breda worden opgevangen. Ouders en jongeren kunnen terecht bij de Bredase scholen voor basisonderwijs of vervolgonderwijs. De scholen leggen zo nodig contact met het Onderwijsinformatiepunt of zorgen voor een afspraak met de medewerkers van dit punt. 

Kinderen van 4 tot 6 jaar

Ouders kunnen hun jonge kinderen aanmelden bij de basisschool die dichtbij hun (tijdelijk) woonadres ligt.

Kinderen van 6 tot 12 jaar

Ouders van kinderen tot 12 jaar zoeken contact met een basisschool in de buurt waar ze (tijdelijk) wonen. Als dat nodig is, zorgt de school voor een intake-afspraak met een medewerker van de Eerste Opvang Anderstaligen.

In onze regio is dit onderwijs vooral bij De Eerste Opvang Anderstaligen bij basisschool De Fontein ondergebracht.

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Ouders van jongeren tot 18 jaar kunnen contact zoeken met Curio, Internationale Schakelklas (ISK). Dit is de organisatie die het onderwijs aanbiedt. Bel (088) 209 7060 of stuur een e-mail naar isk@curio.nl.

Middelbaar beroeps onderwijs: Breda heeft geen Engelstalig middelbaar beroepsonderwijs.

Jongeren vanaf 18 jaar

Jongeren/studenten die een (vervolg)opleiding op hbo-niveau willen volgen, kunnen voor informatie terecht bij:

  • AVANS Hogeschool International Office 
    Het International Office is een vraagbaak voor internationale studenten. De medewerkers helpen graag, in het Nederlands of in het Engels.
    Kom langs, bel of app (088) 525 80 01 of stuur een e-mail naar internationaloffice@avans.nl.
    Kijk voor meer informatie op Avans University of Applied Sciences.
  • Breda University of Applied Scienes (BUas)
    Voor meer informatie neem je contact op, in het Nederlands of in het Engels. Bel 0031 (0)76 533 22 03 of stuur een e-mail naar studentoffice@buas.nl.