Werken met Werk Breda is bij het IMW geen nieuwe ervaring…

Jan-Fedde Bakker van IMW Breda: "Al voor dat ik bij het IMW Breda kwam werken waren er diverse mensen vanuit toen nog de BSW in dienst. 
Omdat de gemeente Breda eisen stelt omtrent duurzaam ondernemen en het merendeel van onze huishoudelijk medewerksters met pensioen ging hebben we weer contact gelegd. Wat een leuke meiden en mannen hebben jullie in dienst! Ook niet te beroerd om even nog iets anders te doen wat we niet direct hadden afgesproken.

Bazen en baasjes waar goed afspraken mee te maken zijn en die zich ook regelmatig op de werkvloer laten zien. En als er iets veranderd in de roosters omdat het werk ook over andere locaties verdeeld moet worden, doet iedereen zijn best om me het even te laten weten.
Kortom ik vind het fijn om met jullie allemaal samen te werken!"