Breda Senior: de kracht van ouderen

Breda senior gaat uit van de kracht van senioren, waarbij de positieve kenmerken van het ouder worden centraal staan. Naast uitdagingen, levert het mooie kansen op voor onder andere de zorgsector, de leefbaarheid in de wijken, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, voor ondernemers en voor de cultuursector. Daarom betrekken we ouderen graag actief bij het Bredase ouderenbeleid. Zo creëren we meer bewustwording van de vergrijzing en wat ouderen nodig hebben. En kunnen we de kracht van senioren benutten voor Breda om op tijd te kunnen anticiperen op (de gevolgen van) de vergrijzing. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen gelukkig en gezond oud kan worden in Breda.

Breda senior is met, van, voor en door senioren. Maar daar blijft het niet bij. Ook jongeren kunnen hier een bijdrage aan leveren, zodat jong en oud van elkaar kan leren en er (meer) wederzijds begrip ontstaat en hier een bijdrage aan leveren, zodat jong en oud van elkaar kan leren en er (meer) wederzijds begrip ontstaat.